במהלך השנה מתקיימים קונצרטים רבים של תלמידי הקונסרבטוריון, וביניהם הקונצרט הכיתתי. בערב זה מתאפשר לתלמיד לחלוק את מה שלמד עם משפחה וחברים.
עד להודעה חדשה הקונצרטים יתבצעו בצורה מקוונת תוך כדי הקפדה על הנחיות משרד הבריאות. עם זאת, אנו מקווים לארח את ההורים והחברים במעוננו במרכז תאו במהרה.